Najbardziej mobilna forma ekspozycji. Mięso, ryby – co chcesz…